Tento web používá soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují lépe přizpůsobit webové stránky našim návštěvníkům, stejně jako usnadnit jejich používání. Využíváme cookies nutné pro zajištění funkčnosti webu a rovněž cookies sloužící k analýze provozu na našich webových stránkách.

PŘIJMOUT VŠE

spravovat předvolby

zvolte si svoji provozovnu

RUDNÁ
MLADÁ BOLESLAV
KLADNO
BEROUN
PRAHA
foto

BEROUN

Slapská 130

tel: 777 758 755

nákupní košík: 0 Kč

Kouzelně strávený čas při Thajské masáži.

Všeobecné obchodní podmínky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Firma:  Montra s.r.o.
Sídlo: Palouček 1796, 266 01 Beroun, Česká republika
IČ: 073 03 785
Společnost zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 297700.

(dále jen ,,Prodávající'')

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Montra“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.montra.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozované Prodávajícím.

1.2.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní od Prodávajícího zboží (dále jen „Kupující“). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem je.

Spotřebitelem je každý člověk, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy a čl. 8.7.

Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou dárkové poukazy specifikované ve webovém rozhraní, které je možné poté uplatnit v rámci služeb Prodávajícího (dále jen „zboží“).

1.3.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vznikající v souvislosti nebo na základě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím webového rozhraní Prodávajícího. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi před zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní řádně seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky, včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.

Ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Takto sjednaná odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jejichž účinnosti vznikly.

1.5.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi ne upravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží, ceny a náklady za balení zboží, dopravu, způsob platby, dodání a případné další náklady zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

2.2.

Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

2.3.

Kupující provádí objednávání zboží:

• přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním formuláře či jinak), nebo
• prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího.

2.4.

Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.5.

Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost zkontrolovat a změnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT A ZAPLATIT “. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.6.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo (zejména při objednávce prostřednictvím individuální komunikace s Prodávajícím), tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

2.7.

Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.8.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.9.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

2.10.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zaslán o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.11.

Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud ještě nedošlo k přijetí objednávky Kupujícího, Prodávající není povinen smlouvu uzavřít.

2.12.

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nemá Kupující právo odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 

3.
PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1.

V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 30 000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.2.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

• v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího
• bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího, online platbou platební kartou.

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

3.3.

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5.

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do tří (3) pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

3.6.

Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

3.7.

Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené na webovém rozhraní:

• osobní odběr
• e-mailem na adresu uvedenou v objednávce Kupujícím

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

3.8.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

3.9.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

3.10.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

3.11.

V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.12.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

4.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.

Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, nebo je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, pak ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je volně ke stažení ve formátu Word (docx) na adrese https://www.montra.cz/lib/odst_kup_smlouvy_form.docx

4.2.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy v případech kupní smlouvy zejména:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Především se jedná o takové zboží, jejímž otevřením dojde k porušení ochranné atmosféry produktu.

4.3.

Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požaduje. Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající vždy peníze vrátit i zasláním na bankovní účet sdělený Kupujícím, nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.4.

Prodávající doporučuje, aby Kupující k vrácenému zboží přiložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Prodávající doporučuje, aby oznámení rovněž obsahovalo kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy Kupujícím dle zákonných podmínek.

4.5.

Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použi tí nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

4.6.

V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.7.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným.

4.8.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou po případ odstoupení od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran a odstoupením tak pozbývá ve vztahu k poskytnutému daru platnosti a účinnosti; Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

 

5.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

 

6.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

6.2.

V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

6.3.

V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

6.4.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

6.5.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.6.

Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebose může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

6.7.

Jestli vznikne mezi Kupujícím a Prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k  České obchodní inspekci (http://www.coi.cz/).

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toto právo může Kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

6.8.

Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich uveřejněných materiálů (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6.9.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6.10.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

6.11.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. ledna 2022.

Všeobecné obchodní podmínky Zásady zpracování osobních údajů Cookies - správa předvoleb

© 2024 Montra s.r.o.