Tento web používá soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují lépe přizpůsobit webové stránky našim návštěvníkům, stejně jako usnadnit jejich používání. Využíváme cookies nutné pro zajištění funkčnosti webu a rovněž cookies sloužící k analýze provozu na našich webových stránkách.

PŘIJMOUT VŠE

spravovat předvolby

zvolte si svoji provozovnu

RUDNÁ
MLADÁ BOLESLAV
KLADNO
BEROUN
PRAHA
foto

PRAHA

Černická 2
(vchod z Černokostelecké)

tel: 725 808 909

nákupní košík: 0 Kč

Kouzelně strávený čas při Thajské masáži.

Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel těchto internetových stránek - společnost Montra s.r.o., Palouček 1796, 266 01 Beroun, IČ: 073 03 785, vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 297700 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou Montra s.r.o., Palouček 1796, 266 01 Beroun, email: info@montra.cz .

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Pokud si u správce objednáte zboží nebo služby, potřebuje od vás správce údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresu). Pokud by správce tyto údaje neměl, nemohl by zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebuje správce vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašle potvrzení objednávky, a telefonní číslo pro případné řešení objednávky.

2. Při návštěvě webové stránky správce www.montra.cz (dále jen „webová stránka“) o Vás správce může shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Může také zpracovávat informace o Vašem chování na jeho webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webové stránce jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

3. Přistupujete-li na webové stránky správce z mobilního telefonu či obdobného přístroje, může správce zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)

4. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracovává správce vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pokud souhlas neudělíte a jste zákazníkem správce, pak Vám může obchodní sdělení zaslat (popř. Vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste udělili Váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci ze strany správce jednoduše zakázat prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v čl. I odst. 2 těchto zásad. Pokud správci udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej také kdykoliv odvolat zprávou zaslanou na email uvedený v čl. I odst. 2 těchto zásad.

 

III.
Cookies

1. Správce automaticky zpracovává cookies, tedy malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou stránky správce využívány.

2. Správce používá tyto cookies: viz sekce Cookies - správa předvoleb

3. Pokud máte zájem ovlivnit, které cookies správce zpracovává, můžete tak učinit v sekci Cookies - správa předvoleb.

 

IV.
Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Důvodem zpracování osobních údajů je
• vyřízení objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

V.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
• po dobu 7 let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• po dobu funkčnosti webové stránky budou uchovávány osobní údaje (jméno, příjmení, věk (v letech), město (původu, bydliště), pohlaví) pro zachování historie výsledků.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby : nedefinováno

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci ani jakékoli další osobě nebo 3. straně.

 

VII.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 4 těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním registrace / objednávky z internetového registračního / objednávkového formuláře webové stránky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webové stránce. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 6. ledna 2022.

Všeobecné obchodní podmínky Zásady zpracování osobních údajů Cookies - správa předvoleb

© 2024 Montra s.r.o.